Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Konkurs Gastronomiczny
Wyszukiwarka
RODO- klauzula informacyjna Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 03 Wrzesień 2018 22:12

Klauzula informacyjna– dane dzieci

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:

 

1.      administratorem danych osobowych ucznia/słuchacza jest Zespół Szkól Gastronomicznych w Białymstoku ul. Knyszyńska 12 15-702 Białystok

2.      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 601 441 374 (godz. 8-16)

3.      dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania na rzecz ucznia/słuchacza świadczeń opiekuńczo-wychowawczych i realizowania zadań oświatowych wymienionych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, na podstawie art. 14 ust 1;

4.      dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

5.      odbiorcą danych osobowych będą osoby wykonujące pracę na rzecz Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku ul. Knyszyńska 12 15-702 Białystok w zakresie związanym z działalnością opiekuńczą, wychowawczą i oświatową;

6.      dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

7.      posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

8.      ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9.      podanie danych osobowych ucznia/słuchacza jest warunkiem udzielenia uczniowi/słuchaczowi świadczeń opiekuńczych, wychowawczych i oświatowych.


Klauzula informacyjna– dane rodziców/opiekunów prawnych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:

 

1.      administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Szkól Gastronomicznych w Białymstoku ul. Knyszyńska 12 15-702 Białystok

2.      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 601 441 374 (godz. 8-16)

3.      dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania na rzecz ucznia/słuchacza świadczeń opiekuńczo-wychowawczych i realizowania zadań oświatowych wymienionych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, na podstawie art. 14 ust 1;

4.      odbiorcą danych osobowych będą osoby wykonujące pracę na rzecz Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku ul. Knyszyńska 12 15-702 Białystok w zakresie związanym z działalnością opiekuńczą, wychowawczą i oświatową;

5.      dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

6.      dane osobowe będą przechowywane przez okres uczęszczania do szkoły;

7.      posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.      ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9.      podanie danych osobowych ucznia/słuchacza jest warunkiem udzielenia uczniowi/słuchaczowi świadczeń opiekuńczych, wychowawczych i oświatowych, warunkiem ustalenia opiekunów prawnych ucznia/słuchacza oraz traktowania Pana/Pani jako opiekuna prawnego.

 

Zmieniony: Poniedziałek, 03 Wrzesień 2018 22:14