Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Konkurs Gastronomiczny
Wyszukiwarka
Kalendarz organizacji roku szkolnego 2019/2020 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 25 Wrzesień 2019 15:20

Kalendarz organizacji roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku  

 

30.08.2019 Posiedzenie Rady Pedagogicznej
02.09.2019 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
13.09.2019 Posiedzenie Rady Pedagogicznej
zgodnie z harmonogramem WDN Szkolenia członków Rady Pedagogicznej
11.09.2019 godzina 17.00 Do 28.09.2019 Zebrania z rodzicami klas pierwszych Zebrania z rodzicami w pozostałych klasach
6.10.2019 godzina 10.00 Zebranie Rady Rodziców
12.12.2019 Posiedzenie  klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej – klasy czwarte technikum
13.12.2019 Zakończenie zajęć w pierwszym półroczu w klasach czwartych technikum
23.12 - 31.12.2019 Zimowa przerwa świąteczna
19.12.2019 Dzień otwarty dla rodziców
9.01.2020 Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
10.01.2020 Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
16.01.2020 Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej za I półrocze
20.01 – 02.02.2020 Ferie zimowe
6.02.2020 Posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej podsumowujące I półrocze
23.03; 24.03; 25.03.2020 Rekolekcje wielkopostne
9.04.2020 – 14.04.2020 Wiosenna przerwa świąteczna
najpóźniej 3 tygodnie przed radą klasyfikacyjną (do 03.04.2020) Zebrania z rodzicami uczniów klas IV TG
22.04.2020 Klasyfikacja klas IV TG
24.04.2020 Zakończenie roku szkolnego klas IV TG
4.05 - 25.05.2020 Egzamin maturalny w sesji wiosennej roku szkolnego 2019/2020
najpóźniej 3 tygodnie przed radą klasyfikacyjną (do  02.06.2020) Zebrania z rodzicami uczniów klas I - III TG i Branżowej Szkoły I Stopnia
20.05.2020 Dzień otwarty dla rodziców
22.06.2020    Klasyfikacja klas I - III TG i Branżowej Szkoły I Stopnia
23.06.2020 Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
25.06.2020 Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej podsumowujące rok szkolny 2019/2020
26.06.2020 Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020
29.06.2020 – 9.07.2020 Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - wykonanie
Czerwiec – lipiec 2020 Rekrutacja do klas I
24.08 – 26.08.2020 Egzaminy poprawkowe
31.08.2020 godzina 10.00 Posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

9, 10 stycznia 2020 czwartek, piątek – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

4 maja 2020 poniedziałek –pisemny egzamin maturalny z języka polskiego

5 maja 2020 wtorek  – pisemny egzamin maturalny z matematyki

6 maja 2020 środa – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego

23 czerwca 2020 wtorek– egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (część pisemna)

 

Zmieniony: Środa, 25 Wrzesień 2019 15:32