Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Konkurs Gastronomiczny
Wyszukiwarka
Przedsiębiorczość
W teorii ekonomii definiowana jest jako swoista forma pracy lub jako czwarty
(obok pracy, ziemi i kapitału) czynnik produkcji.


Główne cechy przedsiębiorców to m.in. umiejętność dostrzegania potrzeb
i doskonalenia pomysłów, zdolności do wykorzystywania nadarzających się okazji
oraz gotowość do podejmowania ryzyka.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami traktującymi o akcjach związanych
z przedsiębiorczością w naszej szkole.

Ewa Olendzka i Barbara Wysocka